Menu
Proizvodi u korpi
                👀   FREDDY BLACK HLAČE -50%   👀              

Izjava o privatnosti i HTTP kolačići

Zadnja izmjena: 25. 5. 2018.

Ova pravila o privatnosti određuju kako MODUM d.o.o., (u nastavku: FREDDY) dobija, čuva i koristi vaše lične podatke. Datum stupanja na snagu ovih pravila o privatnosti je 25. 5. 2018.

Ova pravila o privatnosti važe za (I) našu internet stranicu https://freddy.si/ (u nastavku: internet stranica), (II) izvođenje organizacije FREDDY događaja i prijave na ovakve događaje, (III) prijavu na obavještavanje o novostima i našoj ponudi usluga, (IV) za potraživanja za usluge putem e-pošte, telefona i obrazaca na našim internet stranicama, (V) putem naših socijalnih kanala i aplikacija, (VI) za prijenose dokumenata koji su na raspolaganju na našoj internet stranici i (VII) za vaše korišćenje bilo koje druge, sadašnje ili buduće, online ili offline usluge, tehničke podrške ili ponude (u nastavku, sve zajedno od (I) - (VII):  Usluge)

Molimo pažljivo pročitajte naša pravila o privatnosti. Preporučujemo vam da štampate odnosno adekvatno sačuvate kopiju ovih pravila o privatnosti i svih budućih važećih varijanti za vašu evidenciju saglasnosti koje ste nam dodijelili.

O nama

Obrađivač ličnih podataka je MODUM d.o.o., sa sjedištem Rožičeva 14, Domžale.

Kako dobijamo, koristimo i drugačije obrađujemo vaše lične podatke

Vaše lične podatke dobijamo onda kada nam ih proslijedite, na primjer putem vašeg korišćenja internet stranice i njenih funkcija, kada nas kontaktirate neposredno putem elektronske pošti, telefona, u pismenoj formi ili putem društvenih medija, kada naručujete naše usluge ili na bilo kakav drugi način kojim nam prosleđujete lične podatke.

Kada je to dozvoljeno zakonom, o vama možemo dobiti i informacije iz drugih javnih izvora.

Takođe, HTTP kolačićima i sličnim tehnologijama prikupljamo podatke o vašem korišćenju naše internet stranice. Naša politika kolačića, koja je dolje opisana, donosi više informacija o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje informacija o vama.

Koje vrste ličnih podataka prikupljamo ili dobijamo?

Vrste informacija koje prikupljamo o vama mogu uključivati informacije kao što su:

vaše ime i prezime;

vašu poslovnu e-mail adresu ili drugu e-mail adresu koju ste nam dali;

preduzeće za koje radite ili ste radili;

vaš poslovni položaj u preduzeću;

vaš telefonski broj;

informacije o vašem kompjuteru tj. mobilnom uređaju (npr. vaša IP adresa i tip pretraživača, tip uređaja);

informacije o tome kako koristite našu internet stranicu (npr. koje stranice ste posjetili, vrijeme kada ste ih posjetili i šta ste kliknuli).

Vaše lične podatke možemo dobijati i iz određenih javno dostupnih izvora, uključujući (ali ne ograničavajući se na) javne internet baze podataka, poslovne imenike, medijske publikacije, socijalne medije, internet stranice i druge javno dostupne izvore.

FREDDY ne obrađuje specijalne vrste ličnih podataka.

Kako koristimo vaše lične podatke (svrhe obrade)

Vaše lične podatke možemo upotrijebiti za jednu ili više sljedećih potreba:

1) U vezi sa vašim korišćenjem Usluga i sa prilagođavanjem korisničkog iskustva vašim potrebama i ciljevima:

Upravljanje i poboljšavanje naših internet mjesta, uključujući prilagođavanje korisničkog iskustva naše internet stranice. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes, kako bismo bolje razumjeli želje naših korisnika i prilagodili naše internet stranice, proizvode i usluge sa obzirom na vaše potrebe i želje.

Upravljanje odnosa FREDDY-a sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima. To radimo analizom podataka o povjesti odnosa naših korisnika za potrebe poboljšanje poslovnih odnosa, sa naglaskom na očuvanju korisnika. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes, kako bismo bolje razumjeli želje naših korisnika i za efikasno vođenje i upravljanje naše internet stranice.

Segmentiranje podataka o vama, koje nam omogućava vama prilagođenu ponudu naših usluga i za potrebe internih statističkih izvještaja o korišćenju naših Usluga.

Komuniciranje neposredno sa vama u vezi sa ažuriranjem na našim internet stranicama. Ovo je potrebno radi povremenoga obavještavanja o izmjenama na našim internet stranicama ili kako bismo vam obezbedili naše usluge i odgovorili na pitanja koja dobijemo od vas.

Sklapanje ugovora i priprema ponude. Ako nam ne proslijedite vaše lične podatke, ukoliko je to potrebno za ovu svrhu, nećemo moći sklopiti ili sprovesti ugovor sa vama ili vam ponuditi proizvode ili usluge koje ste zahtijevali. Takođe, možemo odložiti ili poništiti sve vaše narudžbine i ostvariti naša zakonska prava protiv vas (na primjer, ako smo imali troškove ili izdatke pri pripremi ili ispunjavanju bilo kakvih vaših narudžbina).

Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, uključujući potrebu provjeravanja kreditnih i proteklih iskustava, sprječavanje prevara i utjerivanje dugova. Ovo je potrebno za zaštitu naših zakonitih interesa sprječavanja kriminalnih aktivnosti, kao što su prevare ili pranje novca, za osiguravanje da se naša internet stranica i Usluge ne zloupotrebljavaju i da se zaštiti naše poslovanje. Ovakva provjeravanja ćemo izvoditi ako nam to dozvoljavaju zakonski propisi.

Komuniciranje sa našim poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima. Ovo je potrebno za naše zakonite interese dobijanja pravnog ili stručnog poslovnog savjeta, a mi ćemo posredovati samo vaše lične podatke, ako je to potrebno, u najmanjem opsegu koji je potreban i anonimizirane, kad god je to moguće, te uz uslov sklapanja ugovora o neraskrivanju.

Dijeljenje ličnih podataka sa trećim stranama (u nastavku: naši podobrađivači), koje su povezane sa nama u vezi sa našim obezbeđivanjem usluga, kao što su naši poslovni partneri, ponuđači e-pošte, ponuđači online gostovanja i ponuđači različitih usluga informacionih i komunikacionih tehnologija. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes efikasnog vođenja i upravljanja naše internet stranice, za usklađenost sa pravnim obavezama koje nas obavezuju, ili za vlastite potrebe neposrednog marketinga. Kada dijelimo vaše lične podatke, ovo ćemo činiti dosljedno na temelju potrebe za informisanjem, u skladu sa adekvatnim ograničenjima povjerljivosti, na temelju anonimnosti, ukoliko je to moguće i samo onoliko koliko je to preko potrebno za bilo koju od ovih potreba.

Ostvarivanje naših zakonskih prava i poštovanje zakona, propisa i drugih zakonskih zahtijeva. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes zaštite našeg poslovanja i ostvarivanja naših ugovornih i drugih zakonskih prava. Za osiguravanje fizičke, mrežne i informacijske zaštite i cjelovitosti. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes, kako bismo osigurali bezbjedan i beskompromisan internet sistem i mreže, uključujući sigurnosno kopiranje i arhiviranje, sprječavanje zlonamjerne programske opreme, virusa, grešaka ili drugih štetnih kodova, sprječavanje neovlašćenog pristupa do naših sistema i svih oblika napada ili oštećenja naših internet sistema i mreža. Možda ćemo morati da koristimo i obrađujemo vaše lične podatke kako bismo bili u skladu sa pravnim obavezama koje moramo da poštujemo. Na primjer, možemo da zahtijevamo da podnesete određene vaše lične podatke za potrebe ispunjavanja zakonske obaveze sprječavanja pranja novca ili da svoje podatke otkrijete sudu nakon prijema sudskog naloga. Vaši lični podaci nam mogu biti potrebni i za ispunjavanje važećih zakonskih obaveza, kao što su poreski zakonski propisi i ostali propisi koji nas obavezuju.

U vezi sa zahtjevima za otkrivanjem i u slučaju prodaje ili kupovine preduzeća i / ili sredstava, bilo realnih, bilo potencijalnih. Ovo je potrebno za naše zakonite interese prodaje i / ili obezbeđivanje i podsticanje uspjeha našega poslovanja.

Za statističke i istraživačke potrebe. Podatke ćemo anonimizirati i koristiti za zakonite interese obrade ličnih podataka u istraživačke potrebe, uključujući marketinška istraživanja, bolje razumijevanje naših stranaka i prilagođavanje naših proizvoda i usluga vašim potrebama.

Identifikovanje eventualnih krivičnih djela ili prijetnji za javnu bezbjednost nadležnom organu. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes podsticanja uspjeha našeg poslovanja, sprječavanje kriminala, za ispunjavanje zakonskih obaveza, u opštem javnom interesu ili za zakonite interese organa vlade i nadležnih organa koji sprječavaju krivična djela.

U vezi sa bilo kojim pravnim ili mogućim pravnim sporom ili postupkom. Ovo je potrebno za naš zakoniti interes podsticanja i osiguravanja uspjeha našeg poslovanja, rješavanje sporova i davanje ovakvih otkrića, kao što to zahtijevaju zakoni ili za koje mislimo da je ovakvo postupanje razumno i u skladu sa zakonom.

2) Za potrebe marketinga i uz vašu izričitu saglasnost sa potrebama e-marketinga kojim vas obavještavamo o našim proizvodima i uslugama, novostima, organizaciji događaja te vam nudimo naše proizvode, usluge i druge forme e-marketinga.

Kada obrađujemo vaše lične podatke na temelju vaše saglasnosti, možete bilo kada da povučete datu saglasnost. Datum stupanja na snagu ovakvog povlačenja je 30 radnih dana od dana kada smo primili vaš zahtjev.

Čuvanje ličnih podataka i period obrade

FREDDY vaše lične podatke čuva na serverima IT ponuđača usluga u oblaku, koji se nalaze u zemljama članicama EU. A povremeno može doći do obrade vaših ličnih podataka i izvan EU. Izvan EU može doći do povremenih obrada vaših ličnih podataka od strane ponuđača YouTube, Google maps i Google Analitics.

FREDDY će obrađivati vaše lične podatke u obimu koji je relevantan i ograničen na ono što je potrebno za svrhe za koje se oni obrađuju, na primjer, imajući u vidu da li je potrebno i dalje čuvati ove podatke kako bismo i dalje ispunjavali naše obaveze prema vama ili za naše zakonite interese; da li imamo neku zakonsku obavezu da nastavimo sa obradom vaših podataka, kao što su bilo kakve obaveze vođenja evidencija koje propisuju važeći zakonski propisi; da li imamo pravnu osnovu za daljnje obrađivanje vaših ličnih podataka, kao što je na primjer vaša saglasnost.

Ako želite više informacija o tome gdje i kako dugo se čuvaju vaši lični podaci, i za više informacija o vašem pravu na brisanje i prenosivosti ličnih podataka, obratite nam se.

Kako štitimo vaše lične podatke

Donijeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za obezbeđivanje vaših ličnih podataka i njihovu zaštitu pred neovlaštenim korišćenjem ili obradom te protiv slučajnog gubljenja ili uništenja ili oštećenja vaših ličnih podataka, uključujući:

načelo najmanjeg obima podataka i obrade na osnovu anonimnosti, kad god je ovo moguće;

osposobljavanje naših zaposlenih o važnosti povjerljivosti i očuvanju privatnosti i sigurnosti  vaših podataka;

opredjeljenje za donošenje odgovarajućih disciplinskih mjera za sprovođenje odgovornosti zaposlenih u vezi sa privatnošću;

stalno i sveobuhvatno ažuriranje i testiranje naše bezbednosne tehnologije;

brižljiv i odgovoran odabir naših podobrađivača;

korišćenje sigurnih servera za skladištenje vaših ličnih podataka;

imenovanje ovlaštene osobe za čuvanje ličnih podataka;

zahtjev za dokazom o identitetu od svakog pojedinca koji zahtijeva pristup do ličnih podataka.

Želimo da vas upozorimo da prijenos informacija (uključujući lične podatke) putem interneta nije uvijek siguran, i ako nam prosleđujete bilo kakve informacije putem interneta (bilo putem elektronske pošte, putem naše internet stranice ili na bilo kakav drugi način) to u potpunosti činite na vlastitu odgovornost. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakve troškove, izdatke, gubitak dobiti, štetu ugledu, odgovornost ili za bilo kakvu drugačiju formu gubitka ili štete koju ste pretrpjeli zbog vašeg prosleđivanje podataka putem interneta.

Internet dodaci (plug-ins) i drugi alati

You Tube

Naša internet stranica koristi dodatke iz YouTuba, kojima upravlja Google. Upravljač stranice je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Ako posjetite našu internet stranicu, koja posjeduje dodatak za YouTube, uspostavljena je veza sa YouTubovim serverima. YouTube je time obaviješten o našoj internet stranici koju ste posjetili.

Ako ste prijavljeni u račun za YouTube, YouTube vam omogućava da svoje ponašanje prilikom pretrage povežete neposredno sa ličnim profilom. Ovo možete da spriječite time što ćete se odjaviti iz svojeg YouTube računa.

YouTube nam pomaže da naša internet stranica bude privlačna. To je zakoniti interes u skladu sa čl. 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (u nastavku: GDPR).

Dodatne informacije o postupanju sa korisničkim podacima na raspolaganju su u izjavi o zaštiti podataka u YouTubu.

Google Maps

Naša internet stranica koristi kartografsku uslugu GoogleMaps preko API-a. Njime upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ako želite da koristite GoogleMaps, potrebno je da sačuvamo vašu IP adresu. Ove informacije se obično prenose na Googlov server u SAD i tamo se čuvaju. Ponuđač ove stranice nema uticaja na ovaj prijenos podataka.

Korišćenje GoogleMaps ostvaruje interes povećanja privlačnosti naše internet stranice i olakšavanja lokaciju mjesta koje određujete na internet mjestu. To je zakoniti interes u skladu sa čl. 6 (1) (f) GDPR. Dodatne informacije o postupanju sa korisničkim podacima na raspolaganju su u izjavi o zaštiti podataka u Googlu.

Facebook 

Naša internet stranica koristi dodatke iz Facebooka. Upravljač stranice je Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SAD. Pomoću ovog dodatka kreiramo ciljne grupe i tako lakše pratimo konvezije naših oglasa. Facebook je time obaviješten o našoj internet stranici koju ste posjetili.

Ako ste prijavljeni u Facebook račun, Facebook vam omogućava da svoje ponašanje prilikom pretrage povežete neposredno sa ličnim profilom. Ovo možete da onemogućite odjavljivanjem iz svojega Facebook računa.

Facebook pixel nam pomaže pri kreiranju ciljnih grupa. To je zakoniti interes u skladu sa čl. 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (u nastavku: GDPR). Imamo zakoniti interes za analizom ponašanja korisnika, kako bismo optimizirali svoju internet stranicu i naš marketing

Dodatne informacije o postupanju sa korisničkim podacima na raspolaganju su u izjavi o zaštiti podataka na Facebooku.

Kako koristimo HTTP kolačiće i sličnu tehnologiju

Kolačići su datoteke sa podacima koje su poslate sa internet mjesta u pretraživač, kako bi zabilježile informacije o korisniku internet mjesta. Na našim internet stranicama koristimo kolačiće i slične tehnologije.

Neke ili sve kolačiće koje koristimo na našim internet stranicama možete onemogućiti izmjenom podešavanja pretraživača, iako ovo može smanjiti vašu mogućnost korišćenja naših internet stranica, određenih ili svih njihovih funkcija. Za dodatne informacije o kolačićima, uključujući to kako da promijenite podešavanja pretraživača, posjetite www.allaboutcookies.org.

Na našim internet stranicama koristimo Google Analytics, kako  bismo vas bolje razumjeli.

Google Analytics

Ova internet stranica koristi uslugu Google Analyticsa, internet analizu. Njome upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“. Podaci koje kolačić prikupi o vašem korišćenju ove internet stranice obično se prenose na Googlov server u SAD i tamo se čuvaju.

Kolačići usluge Google Analytics čuvaju se na osnovu čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za analizu ponašanja korisnika, kako bismo optimizirali svoju internet stranicu i naš marketing.

Međunarodni prijenosi ličnih podataka

Ako prenesemo vaše lične podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora, to ćemo učiniti nakon pažljivog pregleda primjerenih pravnih temelja i zaštitnih mjera, kao što su:

politike zaštite podataka poznatih kao „Obavezujuća poslovna pravila“ ili „BCR-i";

Standardne ugovorne klauzule, koje je usvojila Evropska komisija ili ih je usvojio Povjerenik za informacije, a Evropska komisija ih je potvrdila u skladu sa odgovarajućim zakonom;

kodeks ili kodeksi postupanja koje priprema udruženje ili drugi organ kojeg odobrava Povjerenik za informacije;

odobreni sertifikacijski mehanizmi (kao što je npr. Štit privatnosti EU-SAD);

ili kada to dopusti Povjerenik za informacije, ugovorne klauzule između rukovaoca ili obrađivača  podataka i rukovaoca podataka, obrađivača ili primaoca ličnih podataka u trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

Prava pojedinca na kojega se odnose lični podaci

Upozoravamo vas na sljedeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima, koja možete sprovoditi  slanjem e-mail poruke i:

zahtijevati pristup do vaših ličnih podataka i informacija u vezi sa našim korišćenjem i obradom vaših ličnih podataka;

zahtijevati popravku ili brisanje vaših ličnih podataka;

zahtijevati ograničenje korišćenja vaših ličnih podataka;

zahtijevati vaše lične podatke, koje ste nam proslijedili i koje ćemo vam proslijediti u strukturiranom i mašinski  čitljivom obliku (na primjer, tabela Excel) i pravo da ove lične podatke prenesete drugom rukovaocu ličnih podataka;

uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za određene potrebe (za daljnje informacije vidjeti donji odjeljak sa naslovom „Vaše pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka za određene potrebe"); i

zahtijevati povlačenje saglasnosti za naše korišćenje vaših ličnih podataka ondje gdje se oslanjamo na vašu saglasnost. Ako povučete svoju saglasnost, to neće uticati na zakonitost našeg korišćenja i obrade vaših ličnih podataka na osnovu vaše saglasnosti prije dana kojega ćete povući vašu saglasnost.

Takođe, imate i pravo podnošenja žalbe kod nadzornoga organa, koji je za potrebe Republike Slovenije Povjerenik za informacije, čiji su kontaktni podaci na raspolaganju ovdje.

Za dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa vašim ličnim podacima, uključujući određena ograničenja koja važe za neka od ovih prava, vidjeti članove od 12 do 23 GDPR, koji je na raspolaganju ovdje.

Vaše pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka za određene potrebe

Imate sljedeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima, koje možete sprovoditi na isti način na koji ih ostvarujete u prethodnom poglavlju (vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima):

možete biti protiv korišćenja ili obrade vaših ličnih podataka, kada ih koristimo ili obrađujemo zbog obavljanja zadatka u javnom interesu, ako obrađujemo vaše lične podatke za naše zakonske interese, uključujući „profiliranje" (npr. predviđanje vašega ponašanja na osnovu vaših ličnih podataka) na osnovu bilo koje od ovih potreba; i

možete da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe neposrednog marketinga (uključujući svaku automatiziranu ocjenu koju donesemo o vama ili bilo kojoj od vaših karakteristika kao osobi, ako je to povezano sa ovakvim neposrednim marketingom).

Takođe, možete da ostvarite svoje pravo da se protivite korišćenju ili obradi vaših ličnih podataka za potrebe neposrednog marketinga, time što ćete:

kliknuti link za odjavu koja se nalazi na dnu svake naše marketinške e-mail poruke koju smo vam poslali i slijediti uputstvima koja se pojavljuju u pretraživaču nakon klika na ovaj link; ili

pošaljete e-mail poruku u kojoj zahtijevajte da prestanemo da vam šaljemo marketinške poruke ili riječima „POVLAČENJE SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA“.

Svaki put kada se ne slažete sa našim neposrednim marketingom, a kada ovo neslaganje izražavate drugačijom komunikacijskom metodom nego što su to marketinške poruke koje ste primili od nas, morate da nam posredujete vaše ime i dovoljno podataka koji nam omogućavaju da vas prepoznajemo u vezi sa porukama koje ste primili (na primjer, ako ste od nas primili SMS, a želite se odjaviti putem e-maila, morat ćete nam proslijediti svoj telefonski broj u ovoj e-mail poruci).

Izmjene naših pravila o privatnosti

Sa vremena na vrijeme možemo mijenjati naša pravila o privatnosti. O ovome ćemo vas obavijestiti. Ako nastavite da pristupate do naše internet stranice na ovaj datum ili nakon ovog datuma, slažete se sa time da vas obavezuje nova verzija naših pravila o privatnosti.

Ako namjeravamo da koristimo vaše lične podatke u novu svrhu, prosledićemo vam informacije o ovoj svrsi, kao i bilo kakve druge važne informacije, prije no što krenemo da koristimo vaše lične podatke u ovu novu svrhu.

Izmjene vaših ličnih podataka

Molimo vas da nas obavijestite o bilo kakvim izmjenama vaših ličnih podataka koje posjedujemo o vama, kako bi podaci koje posjedujemo o vama bili tačni i ažurirani.

Prijava na novosti

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), prije prijave morate da se složite sa uslovima obrade vaših ličnih podataka: Pri naručivanju na internet novosti sačuvaćemo vašu adresu elektronske pošte (e-mail adresa) koju upisujete u internet obrazac. Ove podatke obrađujemo isključivo za potrebe neposrednog marketinga: obavještavanja o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i ugodnostima na našoj internet stranici. Primanje e-obavještenja je besplatno i bez obaveza. Vašu elektronsku adresu nećemo proslijediti trećim osobama. Podaci o vašoj elektronskoj adresi se čuvaju sve dok se putem e-maila ne odjavite od obavještavanja. Od primanja e-novosti možete da se odjavite bilo kada, i to tako što ćete u primljenoj elektronskoj poruci kliknuti na označenu poveznicu ili pak tako što ćete nas o tome obavijestiti na našu e-adresu. Prijavom na e-novosti saglašavate se sa time da se vaša adresa elektronske pošte koristi za potrebe obavještavanja o aktualnoj ponudi te da ste upoznati sa time da se iz sistema primanja poruka možete bilo kada odjaviti.

Freddy novosti za prave mačke
i 100 bodova na jedan mah

×
Budite u toku sa najnovijim trendovima, specijalnim ponudama i pogodnostima koje nudimo najvernijim kupcima. Kada se prijavite na Freddy novosti, dobijate 100 nagradnih bodova, koje zatim možete koristiti kao popust.

* E-Mail: